Sista dagar för hämta redan beställda journalkopior är 13-14 maj mellan 9 och 12.

Beställda journaler hämtas på mottagningen. Glöm inte att visa upp en giltig legitimation när du hämtar journalkopian.

Med Dr Ann Samsioe

Den 1:e mars 2024 var det dags för mig att gå i pension. Jag vill tacka Er alla, som under många år besökt min verksamhet vid Kvinnohälsan Höllviken.

Dr Karl Kristensen

I samband med min pensionering övertogs etableringstillståndet för att driva privat läkarmottagning av Dr Karl Kristensen

Hitta annan gynekolog

Då vederbörande inte tar över verksamheten vid Kvinnohälsan Höllviken hänvisar vi till 1177 för att finna ny gynekolog.

Kvinnohälsan i Höllviken

Falsterbov. 43, 236 51 Höllviken